วิธีฝาก – ถอนเครดิต

ฝากเครดิต

1.เข้าสู่หน้าเล่นจากนั้นเลือกฝากเครดิต

วิธีฝากเงินเว็บหวย

2.เข้าสู่หน้ารายการฝาก / ถอน จากนั้นให้เลือกฝากเครดิต

เข้าสู่หน้าฝากเครดิต

3.เลือกบัญชีธนาคาร

4.เลือกธนาคารที่จะทำการฝากเครดิต

5.ใส่จำนวนเงิน

6.ทำการโอนเงินไปยังธนาคารที่เลือก

7.แจ้งเวลาที่ทำการโอนเงิน และกดแจ้งฝาก

ถอนเครดิต

เข้าสู่หน้ารายการฝาก / ถอน เลือกเมนูถอนเครดิต

วิธีถอนเงินเว็บหวย

ตรวจสอบเลขและชื่อบัญชี ระบุจำนวนเงินที่จะแจ้งถอน